SHOWNOTES

Vi lever i en tid hvor flere kan, skal og vil kommunikere mere og bedre.
Det sætter nye og større krav til os der arbejder som kommunikatører.
I dag er det ikke nok, at vi selv mestrer de forskellige kommunikationsdiscipliner – vi skal også kunne give vores viden videre OG til tider sætte den helt fri gennem andre.
Man skal med andre ord kunne rådgive.

Men hvad er god kommunikationsrådgivning egentlig?

Det kan du høre om i dette afsnit, hvor jeg har besøgt kommunikationsforsker, underviser, rådgiver og forfatter, Anne Kathrine Lund.

Lyt med og bliv bl.a. klogere på:

  • Hvad god kommunikationsrådgivning er
  • Hvilke kompetencer du skal besidde for at blive en god rådgiver
  • Og hvordan du kan skabe bedre forudsætninger for at lykkes med at rådgive andre om kommunikation

Tidskoder for afsnittet:

00.00 – Intro og præsentation af Anne Katrine Lund
05.50 – Hvad er god kommunikationsrådgivning?
16.55 – Hvad kræver det at blive en god kommunikationsrådgiver?
24.33 – Rådgiverrummets mange facetter
34.52 – Hvordan skaber du bedre forudsætninger for at lykkes
45.18 – Strategisk rådgivning eller manipulation?
49.10 – 4 gode råd og 1 anbefaling
58.15 – Afrunding