SHOWNOTES

Vores måde at søge og tilegne os informationer – vores medievaner – er blevet ændret markant bare de sidste ti år. Det skyldes i høj grad digitaliseringen og de sociale mediers indtog, som har resulteret i det man populært kalder demokratiseringen af medierne.

Væk er det traditionelle mediehierarki, hvor pressen havde monopol på nyhedsproduktionen.
I dag kan alle skabe og distribuere deres egne nyheder – Og den mulighed gør flere og flere organisationer, politiske partier og private virksomheder brug af.

Fra et kommunikationsfagligt perspektiv er det super spændende, men hvad kræver det egentligt at skabe og drive et medie in-house?

Det kan du blive klogere på i dette afsnit, hvor jeg har besøg af Rasmus Lehmann Hylleberg, chefredaktør for K-news, Karnov Groups helt eget nyhedsmedie.

Lyt med og få bl.a. svar på:

  • Hvorfor Karnov Group har valgt at starte deres eget medie
  • Hvordan de har grebet det an
  • Og hvad det har kostet i både udstyr og mandetimer at etablere et onlinemedie

Tidskoder for afsnittet:

00.00 – Intro og præsentation af Rasmus Lehmann Hylleberg
03.24 – Opgør med de traditionelle nyhedskriterier
10.53 – Hvorfor startede Karnow deres eget medie
21.42 – K-News – Erfaringer med at udvikle og drive et medie
32.13 – Hvad har det kostet at starte et onlinemedie?
36.46 – Launch og markedsføring af K-News
40.03 – Ekstra ressourcer – Første skridt er studerende og praktikanter
43.54 – Intern branding og eksternt relationsarbejde
49.09 – De vigtigste erfaringer fra det at starte et medie
54.15 – Argumenter for og imod
56.05 – Inspiration og anbefalinger
59.27 – Afrunding