Illustrationer af Borgepic.dk

De sidste tyve års udvikling, inden for teknologi og medier, har medført, at flere individer, virksomheder og organisationer kan, skal og vil kommunikere mere og til flere. Mængden af og behovet for professionel kommunikation er så at sige eksploderet. Budskaber skal differentieres, versioneres og distribueres gennem et væld af kanaler og til mere og mere specifikke målgrupper, for at sikre, at de ikke drukner i det uendelige hav af kommunikation.

Vi kommunikatører er som faggruppe fulgt med udviklingen, og har langsomt, men sikkert ændret vores faglighed og selvbillede fra producenter tid rådgivere. Der er bare ét problem. Dem vi skal hjælpe – kollegaerne i organisationen – har, skåret over en bred kam, ikke lagt mærke til den udvikling endnu. Derfor oplever mange af os kommunikationsfolk, at vi ikke har den rolle i organisationen, som vi gerne vil have, og som der er behov for, at vi har.

Kommunikationsafdelingen er i manges optik stadig “skrivestuen” eller “reklameafdelingen”, der kan hjælpe med at rette kommaer, putte farver på slides og drysse lidt guldstøv ud over teksten i organisationens nye folder.

At det forholder sig sådan, er langt hen ad vejen vores egen skyld. Vi kommer nemlig stadig til at opføre os som pizzabuddet, der afventer en opringning fra “kunden”, tager imod bestillingen – “en Nr. 14 med ekstra kommunikation og PR”, og bringer ud på mindre end 15 min. Det gør vi, fordi vi som fagfolk, jo gerne vil hjælpe, hvor vi kan.Men ulempen er, at når vi opfører os som et pizzabud, så er det også sådan, vi bliver brugt.

I podcasten K-Rådgiver har jeg interviewet kommunikationsforsker, underviser og strategisk kommunikationsrådgiver, Anne Katrine Lund, om hvad god kommunikationsrådgivning er. Hun har i en årrække hjulpet kommunikatører og kommunikationsafdelinger med at gå fra producenter til rådgivere, og understreger, at det, at ændre kollegaernes opfattelse af vores rolle og funktion, kræver, at vi selv ændrer adfærd, og bliver mere proaktive.

Vi bliver grundlæggende nødt til at tage os selv og vores faglighed mere seriøst. Vi skal tvinge os selv til at sætte tid af til forberedelse og strategiske overvejelser. Vi skal blive bedre til at skabe rum til og forudsætninger for at bringe vores faglighed i spil. Og så skal vi gøre det nemt at følge vores råd.

I en travl hverdag med korte deadlines og flere opgaver end det er muligt at nå, er det selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men kun ved at ændre adfærd og lade kollegaerne opleve værdien heraf (show it, don’t tell it), vil vi kunne sikre, at vi bliver rådgivere ikke kun af navn, men af gavn.

På baggrund af interviewet med Anne Katrine Lund, har jeg her samlet fire helt konkrete råd til, hvordan du og dine kollegaer kan ændre jeres roller i organisationen fra producenter til rådgivere:

1: Skærp dit rådgivermindset

Den grundlæggende kommunikationsfaglighed skal naturligvis være på plads, og kvaliteten af det arbejde du og dine kollegaer leverer skal være i orden, og så skal man selvfølgelig opleve, at kommunikationsafdelingen er både tilstede og tilgængelig for organisationen.

Men skal I rykke ved opfattelsen af, hvordan I giver bedst værdi, så skal I, både i ord og handling, vise, at I har blik for og forstår at varetage både den enkelte og organisationens interesser, så den hjælp I yder får så synlig værdi som muligt.

Skal I lykkes med det, kræver det en skærpet opmærksomhed på både strategi, retorik, psykologi og den rolle, du som individ spiller ifht. at lykkes.

2: Skab bedre forudsætninger for at lykkes

Heldet tilsmiler den velforberedte. Sådan lyder et gammelt, men for kommunikationsrådgivere yderst relevant, mundheld. Du og dine kollegaer kan kun levere god og effektiv rådgivning, hvis I er ordenligt forberedte.

At finde tid til grundig forberedelse i travl hverdag kan dog ofte være svært, og derfor skal du, hvis du vil sikre, at du kan performe bedst muligt, være bedre til at skabe tid og rum til at bringe din (og dine k-kollegaers) faglighed i spil.

Det gør I ved så vidt muligt at undgå at rådgive fra hoften, sætte tid af i kalenderen til forberedelse og respektere jeres faglighed ved også selv at acceptere, at den tager tid at sætte ordenligt i spil.

3: Tag styring og ansvar

En ting er forberedelse, noget andet er eksekvering. Uanset, hvor forberedt du er på en rådgivningssituation, så er rådgivning noget, der sker mellem mennesker, og derfor vil du fra tid til anden løbe ind i ting og situationer, som er udfordrende at håndtere.

Det kan f.eks. være kortere tid til dialog, akut ændrede behov eller interessekonflikter mellem dem, du skal rådgive.

Derfor er det vigtigt, at du altid er 100% tilstede i nuét, og har føling med retningen på samtalen og stemningen i rummet, så du, når behovet opstår, kan aktivere dine kommunikative ”superkræfter” – dit rådgivermindset –  og tage styring og ansvar for, at mødet med kommunikationsafdelingen altid afstedkommer output og fremdrift.

4: Gør det nemt


Der hersker ofte (og desværre nogle gange med rette) en aversion imod rådgivere og konsulenter, der bunder I, at ting bliver besværliggjort, når vi kommer ind over.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at man som kommunikationsrådgiver sikrer, at dem, du og dine kollegaer rådgiver, føler, at de kommer nemt og styrket videre. Det sikrer I bl.a. ved at gøre processen gennemskuelig og jeres råd nemme at eksekvere.

Dem, I rådgiver, skal altid vide, hvad der forventes af dem, hvorfor og hvordan de kommer i mål. Hvis I formår at skitsere både det store perspektiv og gøre helt tydeligt, hvad det næste skridt er, så taler I både til hjernen og til hjertet på rådtageren, hvilket gør, at han eller hun oplever, at det er nemt og værdifuldt at spørge kommunikationsafdelingen til råds.

Er du enig, uenig eller har du erfaring med andre ting, der rykker organisationers opfattelse af kommunikationsafdelingens rolle? Så er du meget velkommen til at byde ind med en kommentar nedefor 🙂

Ovenstående pointer stammer fra mit interview med kommunikationsforsker, underviser og strategisk kommunikationsrådgiver, Anne Katrine Lund, i min podcast K-Rådgiver.

Du kan finde og lytte til afsnittet her.

Vil du have flere perspektiver på arbejdet som kommunikationsrådgiver, så find og lyt til de øvrige afsnit af K-Rådgiver i din foretrukne podcast-app eller på www.k-rådgiver.dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *