Illustration af Borgepic.dk

En ting er forberedelse, noget andet er eksekvering. Uanset, hvor forberedt du er på en rådgivningssituation, så er rådgivning noget, der sker mellem mennesker, og derfor vil du fra tid til anden løbe ind i ting og situationer, som er udfordrende at håndtere. Det kan f.eks. være kortere tid til dialog, akut ændrede behov eller interessekonflikter mellem dem, du skal rådgive. Alt sammen ting, der kræver, at du som rådgiver træder i karaktér, og tager ansvar for, at rådgivningsseancen får et positivt output.

Som kommunikatør, har du et skærpet blik for både verbal og non-verbal kommunikation, og er derfor ofte den bedst rustede i et rum til at håndtere, når uforudsete eller svære situationer opstår, og påvirker dialogen og dynamikken mellem mennesker.

”With great powers, comes great responsibilities”, og derfor er det vigtigt, at du altid er 100% tilstede i nuet, og har føling med retningen på samtalen og stemningen i rummet, så du, når behovet opstår, kan aktivere dine kommunikative ”superkræfter” – dit rådgivermindset –  og tage styring og facillitere, at der, trods kurrer på tråden, kommer et fornuftigt output af mødet.

Hvis du også synes, at det ansvar kan være lidt overvældende fra tid til anden, kommer der her tre gode råd til, hvordan du lykkes med at tage ansvar og styring i udfordrende situationer:


Mød dem, hvor de er

Er dem du skal rådgive mentalt fyldt op af andre ting ? Eller har deres syn på opgaven ændret sig siden, det blev aftalt, at I skulle mødes, så skal du ikke være bange for at springe ting over eller helt skrotte det, du har forberedt. For at de føler sig hjulpet, skal du møde dem, hvor de er. Det kan godt betyde, at du lige skal opfriske deres hukommelse og minde dem om, hvorfor I har aftalt at mødes, men det kan også være der i stedet, er behov for at tage fat om et andet emne eller helt udskyde mødet, hvis det, I skulle mødes om, ikke længere er det mest presserende.

Det er alfa og omega, at du analyserer situationen ordenligt, og formår at møde dine rådtagere, der hvor de er, for ellers hører de ikke dine råd alligevel.Men det kan også være, at den bedste løsning er at finde en ny dato for mødet, hvor der er bedre forudsætninger for at lykkes.

Grib Tuschen

I alle rådgivningssituationer skal du være opmærksom på de synlige og usynlige hierarkier og magtbalancer aktørerne imellem. Er der flere rådtagere med forskellige interesser, er det vigtigt, at dem med flest stjerner på skuldrene ikke føler, at de bliver undermineret eller bliver sat i en situation, hvor de taber ansigt. Sker det vil det give meget dårlige kår for en god løsning, hvis mødet da overhovedet resulterer i en.

Som rådgiver skal du derfor tage styring og facilitere, at der er dialog om det rigtige på den rigtige måde. Er du eks. havnet i et rum fyldt med ”brøleaber”, der alle har travlt med at markere sig og råbe højest, så er det din opgave på respektfuld vis, at sørge for, at alle bliver hørt, og hører hinanden.

Grib aktivt tuschen og stil dig fysisk op ved whiteboarded eller tavlen. Sørg for alle rådtagere kommer i spil, notér relevante input, og visualisér, hvor I er på vej hen og hvorfor. På den måde sikrer du, at samtalen rent faktisk kommer til at handle, om det den skal, og at dine rådtagere involveres, og tager ejerskab.

Dosér dine råd

Uanset, hvilken rådgivningssituation du står i, så er det din opgave at justere og dosere dine råd, så dem du rådgiver, hverken bliver under- eller overinformeret. Det handler i høj grad om at aflæse og fornemme, hvor meget eller hvor lidt dem, du skal rådgive, kan rumme under de givne omstændigheder og så tilpasse informations- og rådgivningssniveauet derefter.

Er du tvunget til at skære helt ind til benet og kun levere en kommunikativ maggi terning, så kan du altid følge op med en efterfølgende mail, hvori du uddyber og opsummerer – det viser også din rådtager, at der både er tyngde bag dine råd, og at du forstår at dosere dem.


Det er vigtigt, at du, uanset, hvor lang eller kort tid du har med dine rådtagere, tager ansvar for, at dialogen også fører til handling. Rund altid rådgivningsseancen af med kort at opsummere det aftalte, så du sikrer, at der er konsensus om next step (det gælder både for en 2 timers workshop og for en 5 minutters walk n’ talk-rådgivning). Og send umiddelbart efter eller senest næste dag en besked/mail med de vigtigste pointer og et oprids af den videre proces.På den måde sikrer du fremdrift, og det bliver tydeligt, for dem du hjælper, at du tager ansvar for processen, og som rådgiver tilfører samarbejdet konkret værdi.  

Er du enig, uenig eller har du erfaring med, at der er andre egenskaber eller kompetencer, som definerer den gode k-rådgiver? Så er du meget velkommen til at byde ind med en kommentar nedefor 🙂

Ovenstående pointer stammer fra mit interview med kommunikationsforsker, underviser og strategisk kommunikationsrådgiver, Anne Katrine Lund, i min podcast K-Rådgiver.

Du kan finde og lytte til afsnittet her.

Vil du have flere perspektiver på arbejdet som kommunikationsrådgiver, så find og lyt til de øvrige afsnit af K-Rådgiver i din foretrukne podcast-app eller på www.k-rådgiver.dk.

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *