Illustration af Borgepic.dk

Rigtig mange organisationer og virksomheder er meget fortravlede. Alle har travlt, alle gør det så godt som muligt, og alle kommer for sent hjem, fordi de er pressede. Det betyder, at det er ekstremt vigtigt, at man som kommunikationsrådgiver ikke gør tingene mere besværlige, end de behøver at være.

Er du k-rådgiver, gør du derfor klogt i, fra tid til anden, at spørge dig selv og dine kollegaer om I har gjort det nemt at blive hjulpet af jer? Hvis ikke, så er her tre gode råd til, hvordan I gør det nemt at følge jeres råd:


Gør det nemt at lykkes

Mange kommunikatører slås med, at deres løsninger bliver for omfattende, ofte som konsekvens af, at rådgivningen starter på et blankt kanvas, hvor alt, som udgangspunkt, kan lade sig gøre. Resultatet er, at man som rådgiver ender med en lang to do-liste til en selv og kollegaerne i kommunikationsafdelingen. I mange tilfælde er den dybereliggende årsag, at man i kommunikationsafdelingen ikke har fået sat sig ned, drøftet og afklaret, hvilke koncepter og ydelser man tilbyder.

Sørg derfor for, at du og dine kollegaer får prædefineret nogle rammer og retningslinjer, så alle både internt i afdelingen og eksternt i organisationen ved, hvad I kan hjælpe med. Det vil stille dig stærkere som rådgiver, fordi du har et fundament at rådgive ud fra, og det vil gøre det nemmere for din afdeling at lykkes, da flere opgaver kan løses ud fra samme opskrift. En afledt bonus er også, at når du ved, hvordan ”boksen” ser ud, så er det meget nemmere at tænke ud af den, når behovet opstår.

Gør det enkelt at forstå

God rådgivning er, når den, du rådgiver, føler sig hjulpet og rent faktisk går fra rådgivningsseancen, og gør “som der bliver aftalt”. En grundforudsætning for, at det sker, er at du har formået at gøre din rådgivning let at forstå.

Det gør du bl.a. ved at komme med få konkrete eksempler, der visualiserer, hvad det ønskede resultat er, og simple meningsfulde huskeregler, som kan trækkes frem fra hukommelsen selv i en presset situation. Sørg også for at tilbyde simple aftale- og konceptpapirer (koncept- og pakkebeskrivelser, kommunikations- og handleplaner eller modeller og guidelines), for de skaber gensidig forståelse og ikke mindst ejerskab, hvis de er udformet i fællesskab.

Gør det nemt og overskueligt at handle

Ofte tager det kun to minutter længere for dig som rådgiver at have tænkt løsningen helt til ende, og på den baggrund gøre det klart for din rådtager, hvad det første er, personen skal gøre.

Ved at skitsere både det store perspektiv og gøre helt tydeligt, hvad det næste skridt er, så får du talt både til hjernen og hjertet på den, du rådgiver. Det gør, at han eller hun føler sig i stand til, at gøre det du anviser.


I nogle tilfælde, vil dine rådtagere være så travle og/eller pressede på tid, at der er behov for, at du tager dem i hånden, og løser opgaven for dem – også selvom, det er en opgave, der falder uden for det, du og dine k-kollegaer normalt hjælper med/bruger tid på. I disse tilfælde er det vigtigt, at du får gjort opmærksom på, at du giver lidt ekstra hjælp, fordi det i situationen giver mening.

Mindst lige så vigtigt er det, at få kommunikeret, at dette ikke er en permanent ydelse, men, at du ved lejlighed (når de kan rumme det) vil vise, hvordan han/hun selv vil kunne løse opgaven næste gang. At du går den ekstra mil, og hjælper dem med at komme i mål, er med til opbygge den gode relation, der gør, at de også søger din hjælp og rådgivning næste gang.

Er du enig, uenig eller har du erfaring med, at der er andre egenskaber eller kompetencer, som definerer den gode k-rådgiver? Så er du meget velkommen til at byde ind med en kommentar nedefor 🙂

Ovenstående pointer stammer fra mit interview med kommunikationsforsker, underviser og strategisk kommunikationsrådgiver, Anne Katrine Lund, i min podcast K-Rådgiver.

Du kan finde og lytte til afsnittet her.

Vil du have flere perspektiver på arbejdet som kommunikationsrådgiver, så find og lyt til de øvrige afsnit af K-Rådgiver i din foretrukne podcast-app eller på www.k-rådgiver.dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *